پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهر



پروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادان



واحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارس



برق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبي



واحد متانول سيراف انرژي



توسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراک



توربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNG



فاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIB



فاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانس



طرح توسعه پالايشگاه تهران



فونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13



احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوان



فاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPL



پالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگري



عمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوان



کارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)



كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)



پتروشيمي تبريز







اجراي کارهاي ابنيه و سازه بتني ساختمانهاي صنعتي در نواحي CDU ، VDU و Utility و کارهاي اصلاحي مکانيکال در پالايشگاه قديم آبادان

کارفرما : کنسرسيوم شرکت مهندسي ساينوپک اروند و شرکت طراحي و ساختمان نفت
مدت پروژه : 16 ماه
تاريخ شروع پروژه : فروردين 1397
تاريخ تحويل موقت : آذر 1398

مقادير كارهاي عمده پروژه :

شرح مقدار واحد
بتن ريزي 8,100 متر مکعب
قالب بندي 35,000 متر مربع
آرماتوربندي 1,200 تن
لوله کشي روزميني 12,000 اينچ-قطر
خاک برداري 6,000 متر مكعب

گالری تصاویر: