پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاجراي کارهاي باقيمانده لوله کشي روزميني واحد 45، اجراي كارهاي ساختماني، مكانيكال، الكتريكال و ابزاردقيق واحد هاي 30 و 89 (در دست انجام)

کارفرما : کنسرسيوم شرکتهاي سازه،طراحي و ساختمان نفت و ساينوپک

مدت پروژه : 21 ماه

تاريخ شروع پروژه : فروردين 1390

وضعيت پروژه : در دست انجام

مبلغ پيمان : 81,200,000,000 ريال

مقادير كارهاي عمده پروژه :

 

واحد مقدار شرح
متر مربع 2,000 ساختمان
اينچ قطر 55,000 لوله کشي
تن 285 اجراي ساپورت
متر 39,000 كابل كشي برق و ابزار دقيق
دستگاه 50 تجهيزات ابزار دقيق
متر مربع 24,500 سند بلاست و رنگ آميزي
نفر ساعت 835،700 نفر ساعت مصرفي


 گالری تصاویر: