زمينه هاي ارائه خدمات و فعاليت شرکت پايبست :

خدماتي که شرکت پايبست به عنوان يک شرکت پيمانکاري عمومي ، براي پروژه ها ارائه مي دهد عبارت است از : 
  • مديريت پروژه هاي ساخت و نصب
  • مهندسي جزئيات و مهندسي نقشه هاي كارگاهي
  • تامين کالاي پروژه
  • ساخت و نصب و پيش راه اندازي پروژه ها
  • راه اندازي و كمك در بهره برداري 
 
حوزه هاي  فعاليت شرکت پايبست عبارت است از :
  •  صنايع نفت و گاز وپتروشيمي
  •  خطوط لوله ، تصفيه خانه ها و شبکه هاي آب و فاضلاب
  • سازه هاي سنگين بتني و فلزي
  •  مجتمع هاي صنعتي ، تلمبه خانه ها ، نيروگاه ها و کارخانجات صنايع غذائي
  • ساختمانهاي مسکوني ، اداري و محوطه سازي آنها