پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاجراي عمليات مکانيکال، لوله کشي، برق و ابزار دقيق بخش پروسس کارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه

کارفرما : شرکت کيمياي غرب گستر

مدت پروژه : 14 ماه
تاريخ اتمام پروژه : 1385
 

مبلغ نهايي : 9,247,326,371

مقادير كارهاي عمده پروژه

واحد مقدار شرح
اينچ قطر 15,000 لوله كشي کربن استيل
اينچ قطر 50,000 لوله كشي استنلس استيل
تن 700 نصب تجهيزات
کيلومتر 40 کابل کشي
عدد 1,100 نصب تجهيزات و ادوات برق و ابزار دقيق
متر مربع 10,000 سند بلاست و رنگ آميزي
متر مربع 7,500 عايق كاري لوله و تجهيزات
نفر ساعت 490،140 نفر ساعت مصرفي

 

گالری تصاویر: