پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاجراي عمليات نصب وپيش راه اندازي توربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 (دو دستگاه 160 مگاوات)

کارفرما : شرکت نير پارس

مدت پروژه : 12 ماه
تاريخ شروع پروژه : اسفند 1389
تاريخ اتمام پروژه : فروردين 1391

مبلغ پيمان : 24,000,000,000

شرح كار:

كليه كارهاي نصب، لوله كشي، برق و ابزار دقيق، عايق و پيش راه اندازي دو توربين گازي هر كدام به قدرت MW 160

 

شرح مقدار واحد
نفر ساعت مصرفي 380،000 نفر ساعت


 

گالری تصاویر: