پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزبازسازي 25،000 متر مربع ساختمانهاي كمپ بوستانو و كمپ كارگري

کارفرما : گروه موليا ( اندونزي ) / شركت ستاره خليج فارس

مدت پروژه : 12 ماه
تاريخ اتمام پروژه : تير ماه 1387
 

مبلغ نهايي : 26,886,919,474

مقادير كارهاي عمده پروژه

واحد مقدار شرح
متر مربع 10,000 محوطه سازي
متر مربع 60,000 نما سازي با پلاستر سيمان
دستگاه 700 تهيه و نصب سيستم تهويه مطبوع
متر مربع 20,000 سراميك كاري
متر مربع 10,000 ايزوگام
نفر ساعت 175،480 نفر ساعت مصرفي
 

گالری تصاویر: