مديريت کيفيت

هدف شرکت پايبست ارائه خدمات در زمينه پروژه ها طبق شرايط قرار داد ، همراه با رعايت کدها و استاندارد هاي متعارف روز مي باشد . شرکت پايبست خود را متعهد به درک نياز کار فرمايان مي داند و با هماهنگي آنان اقدام به تامين نيازهاي پروژه با توجه به زمان و منابع مالي مي نمايد . شرکت پايبست با اعمال سيستم مديريت کيفيت تلاش مي نمايد :

  •  رضايت مشتريان ( کارفرمايان ) را به صورت روز افزون افزايش دهد .
  •  کيفيت کارهاي انجام شده را بهبود بخشد .
  •  کارهاي انجام شده را مستند نمايد .
  •  بازده روش هاي کار را بيافزايد و از هزينه انجام کارها بکاهد .
  •  ايمني و بهداشت حرفه اي را افزايش دهد .

 
شرکت پايبست همواره کوشيده است و خواهد کوشيد تا سيستم مديريت خود را با استانداردهاي مديريت کيفيت ISO تطبيق دهد.