زمينه هاي ارائه خدمات و فعاليت شرکت پايبست :

 

خدماتي که شرکت پايبست براي پروژه ها ارائه مي دهد عبارت است از :

  • مديريت فني و مالي طرحها
  • مهندسي جزئيات و مهندسي نقشه هاي كارگاهي
  • تامين کالاي پروژه
  • ساخت و نصب و پيش راه اندازي پروژه ها
  • راه اندازي و كمك در بهره برداري 

حوزه هاي  فعاليت شرکت پايبست عبارت است از :

  • صنايع نفت و گاز وپتروشيمي
  • خطوط لوله ، تصفيه خانه ها و شبکه هاي آب و فاضلاب
  • سازه هاي سنگين بتني و فلزي
  • مجتمع هاي صنعتي ، نيروگاه ها و کارخانجات صنايع غذائي
  • ساختمانهاي مسکوني ، اداري و محوطه سازي آنها